Adab Menuntut Ilmu

2 min read

10 Adab Menuntut Ilmu Dalam Islam Yang Wajib Untuk Diketahui – Assalammuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT dengan segala RahmatNya. Serta tak lupa juga shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, ahli baitnya beserta sahabat-sahabatnya.

Pada kesempatan yang berbahagia dan cerah ini. Maka izinkanlah Waheedbaly mencoba bantu menguraikan sedikit perihal beberapa adab menuntut ilmu dan adab murid terhadap guru yang wajib untuk diketahui secara lengkap.

Adab Menuntut Ilmu

Adab merupakan salah satu akhlak yang terpuji sebagaimana Islam mengajarkan. Apa lagi jika menyangkut ilmu atau menuntut ilmu, Sebagaimana Imam Malik ra mengatakan bahwa :

Baca Juga : Adab Masuk Masjid

Maka karena itulah begitu sangat pentingnya mengetahui serta mempelajari terlebih dahulu adab sebelum menuntut ilmu. Untuk itu ketahui beberapa adab-adab menuntut ilmu sebagaimana yang akan kami uraikan dibawah berikut :

Mengikhlaskan Hati Untuk Menuntut Ilmu

Perihal pertama bagi kalian yang jika memiliki kehendak untuk menuntut ilmu. Maka yang perlu kalian perhatikan adalah hati. Luruskanlah niat untuk menuntut ilmu semata-mata mengharapkan keberkahan serta keridhoan Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah SWT menerangkan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 berikut.

Adab Menuntut Ilmu
Surat Al-Bayyinah Ayat 5

Demikian juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW menerangkan bahwa :

“Barangsiapa yang menuntut ilmu syar’i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat.” (HR. Ahmad )

Selalu Berdoa Merupakan Adab Menuntut Ilmu

Jika kita hendak mengharapkan ilmu yang barokah untuk itu sangatlah baik jika harus sering mengucapkan doa memohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat serta memohon agar mudah diberi kepahaman. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan.

Adab Menuntut Ilmu
Doa Rasulullah SAW Dalam Adab Menuntut Ilmu

Baca juga : Doa Nabi Ayyub

Selalu Bersungguh-Sungguh

Ketika kalian sedang dalam menuntut ilmu maka hendaklah lakukan dengan bersungguh-sungguh sebagaimana niat awal sebelumnya dan lakukan seakan-akan kalian haus akan ilmu serta tidak pernah merasa kenyang. Sebagaimana juga keterangan sabda Rasulullah SAW berikut.

Adab Menuntut Ilmu

Menjauhi Segala Keburukan

Jika kalian menghendaki ilmu tersebut barokah serta bermanfaat dunia akhirat maka hendaklah menjauhi segala keburukan yang ada. Karena sebenarnya berbuat suatu keburukan akan dapat menghalangi serta dapat merusak hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW menerangkan berikut.

Adab Menuntut Ilmu

Baca Juga : Doa Khotmil Quran

Rendah Hati Adab Menuntut Ilmu

Mungkin kebanyakan orang yang berilmu pastilah akan berlaku sombong karena merasa berilmu dan lebih baik dari lainnya. Untuk itu jika hendak memiliki ilmu bermanfaat dan berkah janganlah berlaku sombong tetaplah selalu rendah hati. Sebagaimana Imam Mujahid mengatakan bahwasannya.

Adab Menuntut Ilmu

Menyimak Dan Memperhatikan Dengan Baik

Agar ilmu yang kita dapatkan tersebut menyerap dan dipahami. Maka sangat dianjurkan agar dapat menyimak serta memperhatikan guru dengan baik serta bersungguh-sungguh sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebelumnya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 17-18 menerangkan bahwa :

“… sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaKu, (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (QS. Az-Zumar: 17-18)

Diam Pada Saat Pelajaran Disampaikan

Untuk adab yang satu ini sangatlah banyak disepelekan oleh sebagian penuntut ilmu. Terkadang masihlah banyak berseda gurau dan mengobrol. Untuk itulah maka janganlah diabaikan adab yang satu ini. Jika pelajaran yang disampaikan berusahalah untuk diam serta perbanyaklah zikir dalam hati itu akan lebih baik.

Baca juga : Doa Nabi Musa

Menghafalkan

Jika kalian telah memahami serta mengetahui untuk itu cobalah untuk belajar menghafalkannya supaya kelak dapat diulang-ulang.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda mengatakan bahwa :

” Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fiqih kepada orang yang lebih faham daripadanya…” (HR. At-Tirmidzi).

Mengamalkan Ilmu Yang Diterima

Setelah ilmu tersebut kalian dapatkan serta kalian pahami janganlah tidak untuk diamalkan agar bermanfaat serta berkah.

Sebagaimana terdapat dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :

Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya (tidak mengamalkan ilmunya) adalah seperti lampu (lilin) yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri.” (HR Ath-Thabrani)

Berusaha Mendakwahkan Ilmu Yang Telah Dipelajari

Jika ilmu yang kalian dapat agar mendapatkan keberkahan serta ridho Allah SWT belajarlah untuk membagi ilmu tersebut kepada meraka yang belum ketahui agar ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dunia akhirat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Tahriim ayat 6 menerangkan bahwa :

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahriim: 6).

Penutup

Demikianlah sedikit uraian tentang beberapa adab menuntut yang wajib untuk kita ketahui agar berkah dan bermanfaat ilmu tersebut. Semoga sedikit uraian tersebut dapat memberikan pengetahuan.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih. Wassalammuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Waheedbaly.

Baca juga :

Bacaan Tasbih

Santri Angga
2 min read

Doa Tahiyat Akhir

Santri Angga
3 min read