Lirik Sholatullahi Ma Lahat

2 min read

Lirik Sholatullahi Ma Lahat – (Shalawat Kawakib) Lengkap dengan Lirik teks bacaan Arab, bacaan Latin dan arti terjemahannya.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahi alhamdulillah asholatu wasalamu ‘ala rosulillahi sholallahu ‘alaihi wassalam.

Segala puji kepada Tuhan semesta alam. Dia lah Tuhan kita satu-satunya, yang tidak bersekutu dengan apapun dan Dia juga tidak mau disekutukan oleh siapapun.

Berkah rahmat dan pertolongan Allah jua lah kami dapat menjumpai sahabat semuanya, untuk berbagi lirik sholawat.

Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita dan suritauladan kita semua, yakni Nabi Agung sayyidina Muhammad sholallahu ‘alaihi wassalam.

Yang selalu kita harapkan syafaatnya baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak dan semoga kita tergolong menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat darinya, aamiin.

Pada kesempatan kali ini, akan kami tuliskan lirik sholawat yang berjudul Sholatullahi Ma Lahat (Shalawat Kawakib), lengkap dengan bacaan Arab, bacaan Latin, terejmahan dan juga video.

Nah, untuk lebih jelasnya mari simak saja langsung tulisan yang telah kami sediakan di bawah ini.

Baca juga : Lirik Sholawatullahi Taghsya

Sholatullahi Ma Lahat

Karangan syaikh Abdurrohman Addiba’i, Lirik Arab

ﺻَﻠَﺎﺓُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻣَﺎﻟَﺎﺣَﺖْ ﻛَﻮَﺍﻛِﺐْ ﻋَﻠﻰَ ﺍﺣْﻤَﺪْ ﺧَﻴْﺮِ ﻣَﻦْ ﺭَّﻛِﺐَ ﺍﻟﻨَّﺠَﺂئب
ﺣَﺪَﻯ ﺣَﺎﺩِﻯ ﺍﻟﺴُّﺮَﻯ ﺑِﺎﺳْﻢِ ﺍﻟْﺤَﺒَﺂئب ﻓَﻬَﺰَّ ﺍﻟﺴُّﻜْﺮُ ﺍَﻋْﻄَﺎﻑَ ﺍﻟﺮَّﻛَائب
ﺍَﻟَـﻢْ ﺗَﺮَﻫَﺎ ﻭَﻗَﺪْ ﻣَﺪَّﺕْ ﺧُﻄَﺎﻫَﺎ ﻭَﺳَﺎﻟَﺖْ ﻣِﻦْ ﻣَّﺪَﺍمعهاﺳَﺤَﺂﺋِﺐْ
ﻭَﻣَﺎﻟَﺖْ ﻟِﻠْﺤِﻤَﻰ ﻃَﺮَﺑًﺎ ﻭَّﺣَﻨَّﺖْ ﺍِﻟﻰَ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎلم ﻭَﺍﻟْﻤَﻠَﺎﻋِﺐْ
ﻓَﺪَﻉْ ﺟَﺬْﺏَ ﺍﻟﺰِّﻣَﺎﻡِ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺴُﻘْﻬَﺎ ﻓَﻘَﺎﺋِﺪُ ﺷَﻮْﻗِﻬَﺎ ﻟِﻠْﺤَﻲِّ ﺟَﺎﺫِﺏْ
ﻓَﻬُﻢْ ﻃَﺮَﺑًﺎ ﻛَﻤَﺎ ﻫَﺎﻣَﺖْ ﻭَﺇِﻟَّﺎ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ ﻓِﻰ ﻃَﺮِﻳْﻖِ ﺍﻟْﺤُﺐِّ ﻛَﺎﺫِﺏْ
ﺍَﻣَّﺎ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌَﻘِﻴْﻖُ ﺑَﺪَﺍ ﻭَﻫَﺬِﻱ ﻗِﺒَﺎﺏُ ﺍﻟْﺤَﻲِّ ﻟَﺎﺣَﺖْ ﻭَﺍﻟْﻤَﻀَﺎﺭِﺏْ
ﻭَﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻘُﺒَّﺔُ ﺍﻟـْﺨَﻀْﺮَﺍﺀَ ﻭَﻓِﻴْﻬَﺎ ﻧَـﺒـِﻲُّ ﻧُﻮْﺭُﻩُ ﻳَـﺠْﻠُﻮْ ﺍﻟْﻐَﻴَﺎهب
ﻭَﻗَﺪْ ﺻَﺢَّ ﺍﻟﺮِّﺿَﻰ ﻭَﺩَﻧَﺎ ﺍﻟﺘَّﻠَﺎقی ﻭَﻗَﺪْ ﺟَﺎﺀَ ﺍﻟْﻬَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺟَﺎﻧِﺐْ
ﻓَﻘُﻞْ ﻟِﻠﻨَّﻔْﺲِ ﺩُﻭْﻧَﻚِ ﻭَﺍلتملی ﻓَﻤَﺎ ﺩُﻭْﻥَ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴْﺐِ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺣَﺎﺟِﺐْ
ﺗَـﻤَﻠﻰَّ ﺑِﺎلحبيب ﺑِﻜُﻞِّ ﻗَﺼْﺪٍ ﻓَﻘَﺪْحصل ﺍﻟْﻬَﻨَﺎ ﻭَﺍﻟﻀِّﺪُّ ﻏَﺂﺋِﺐْ
ﻧَـﺒـِﻲُّ ﺍﻟﻠﻪِ ﺧَﻴْﺮُ ﺧَﻠْﻖِ ﺟَـميعا ﻟَﻪُ ﺃَﻋْﻠﻰَ ﺍﻟْﻤَﻨَﺎصب ﻭَﺍﻟْﻤَﺮَﺍﺗِﺐْ
ﻟَﻪُ ﺍﻟْـﺠَﺎﻩُ ﺍﻟﺮَّﻓِﻴْﻊُ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎلی ﻟَﻪُ ﺍﻟﺸَّﺮَﻑُ ﺍﻟْﻤُﺆَبد ﻭَﺍﻟْﻤَﻨَﺎﻗِﺐْ
ﻓَﻠَﻮ ﺍَﻧَـﺎ ﺳَﻌَـﻴْــنا ﻛُﻞَّ ﻳَــﻮْﻡٍ ﻋَﻠﻰَ ﺍﻟْﺎَﺣْﺪَﺍﻕِ ﻟَﺎﻓَﻮْﻕَ ﺍﻟﻨَّﺠَﺂئب
ﻭَﻟَﻮْ ﺍَﻧَﺎ ﻋَﻤِﻠْﻨَﺎ ﻛُﻞَّ ﺣِﻴْﻦٍ ﻟِﺄَﺣْﻤَﺪَ ﻣَﻮْﻟِﺪًﺍ ﻗَﺪْ ﻛَﺎﻥَ ﻭَﺍﺟِﺐْ

Baca juga : Shollu Alan Nuri Ahmad

Sholatullahi Ma Lahat (Lirik Latin)

Sholaatullahi malaahat kawakib
‘Ala ahmada khoiri man rokiban-najaa-ib.

Hada hadis-suroo bismil haba-ib
Fahazzasy-syukru a’thoofar-raka-ib.

Alam taroha wa qod maddat khushoha
Wa salat min madami’ihaa sahaa-ib

Wamaalat lilhimaa thoroban
wa hannat ila tilkal ma’aalimi wal malaa’ib

Fada’ jadzbaz-zimaami wa laa tasuq-haa
Faqoo-idu syauqihaa lil-hayyi jaadzib.

Fahim thoroban kamaa hammat wa illaa
Fa innaka fii thoriiqil-hubbi kaadzib.

Amaa haadzal-’aqiiqu badaawa hadzii
Qibaabul-hayyi laa-ahat wal-madloorib.

Wa tilkal-qubbatul-khodlroo-u fiihaa
Nabiyyun nuuruhu yajlul-ghoyaahib.

Wa qod shohhar-ridloo wa danat-talaaqii
Wa qod jaa-al-hanaa min kulli jaanib.

Faqul linnafsi duunaka wat-tamalliy
Famaaduunal-habiibil-yaoma haajib.

Tamallaa bil habiibi bikulli qoshdin
Faqod hasholal-hanaa wadl-dliddu ghoo-ib.

Nabiyyullaahi khoirul-kholqi jamii’an
Lahu a’laal-manaashibi wal-marootibi.

Lahul-jaahur-rofii’u lahul-ma’aaliy
Lahusy-syaroful-mu-abbadu wal-manaaqib.

Falao annaa sa’aynaa kulla yaomin
‘Alal-ahdaaqi laa faoqon-najaa-ib.

Wa lao annaa ‘amilnaa kulla hiinin
Li ahmada maulidan qod kaana waajib

Baca juga : Qul Lilladzi Qod Lamani

Terjemahan

Selagi bintang masih bercahaya, semoga rahmat Allah tercurah kepada Nabi Muhammad yang sebaik-baiknya pengendara unta.

Selama pengiring unta menyanyikan lagu menyebut nama kekasih terindu.
Unta mengangguk-angguk menari gembira tertawa irama lagu penunggangnya.

Tidakkah engkau lihat, semakin cepat langkah unta? Bercucuran deras dari matanya air mata bagaikan awan tiba.

Semakin condong pula langkahnya karena gembira, dan rindu pada kandang serta ladang penggembalaannya.

Maka biarkan, jangan kau tarik tali kekang atau menggiringnya, karena kerinduan pada sang Nabilah yang menariknya.

Tunjukkan lah rasa cintamu sebagaimana cintanya unta dan jikalau tidak, Maka jalan cintamu pada nabi adalah dusta.

Perhatikan, kota Aqiq telah Nampak dan inilah qubah Nabi, gemerlapan cahayanya menyilaukan.

Itulah qubah hijau dan nabi bermakam di dalamnya. Seorang nabi yang nur-nya menerangi kegelapan.

Dan sungguh jelas keridhaan Allah, dan pertemuanpun telah dekat. Dan sungguh telah datang kegembiraan dari segala penjuru

Maka bisikkan ke dalam hati, tiada seorangpun kucondongkan rasa cinta.
Maka tiada satupun hari ini kepada kekasih, penghalangnya

Condongkanlah rasa cita kepada kekasih di segala tujuan, maka sungguh memperoleh kesenangan dan lenyaplah kedukaan.

Nabi Allah yang sebaik-baik makhluk kesemuanya. Baginya keluhuran pangkat dan martabat tertinggi.

Baginya ketinggian kedudukan, baginya segala keluhuran. Kemuliaannya diabadikan dan menjadi kenangan.

Maka seandainya kami menuju tempat, berjalan setiap hari diatas pandangan, bukan di punggung-punggung unta.

Video Sholawat Sholatullahi Ma Lahat

Nah, itulah lirik sholawat yang berjudul ”Sholatullahi Ma Lahat”, semoga dengan banyak bersholawat kepadan kanjeng Nabi Muhammad sholallahu ‘alaihi wassalam, Allah akan mempermudah segala urusan dan mengabulkan semua hajat kita, amin.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang indah ini, mudah-mudahan tulisan yang sederhana ini dapat berguna untuk kita bersama.

Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan.

Wassallam.

Baca juga lirik sholawat lainnya:

Lirik lagu Banyu Langit

wahed234
2 min read

Lirik Lagu Bidadari Surga

wahed234
1 min read

Lirik Lagu Bismillah

wahed234
1 min read