Lirik Sholawatullahi Taghsya

1 min read

Lirik Sholawatullahi Taghsya – Lengkap lirik Arab, lirik Latin dan arti terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kami akan membagikan lirik lagu sholawat yang berjudul ”Sholawatullahi Taghsya”.

Dengan lengkap kami berikan untuk sahabat sekalian lirik sholawatnya dengan bacaan Arab, bacaan Latin dan beserta artinya.

Nah, untuk lebih jelasnya mari simak saja langsung tulisan yang telah kami sediakan di bawah ini :

Baca juga :

Lirik Sholawatullahi Taghsya

ﺻَﻠﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺗـَـــغشى ﺍ ﺷْﺮَﻑَ ﺍﻟﺮُّﺳْــﻞِ ﺍﻻﻃﺎئب

ﻭ ﺗـَﻌُــــﻢُّ ﺍﻻﻝَ ﺟَﻤْــــعا ﻣَﺎ ﺑـَــﺪَﺍ ﻧـُـــﻮْﺭُ ﺍﻟﻜﻮَﺍﻛِﺐْ

ﺃﻗـْـﺒَﻞَ ﺍﻟﺴَّـــْﻊﺩُ علينا ﻭَﺍﻟﻬَﻨـَــﺎ ﻣِﻦْ ﻛﻞِّ ﺟَــﺎﻧِﺐْ

ﻓـَﻠﻨَﺎ ْﺍﻟﺒُـــْﺶﺭَﻯ ﺑـِﺴَــﻌْﺪ ٍ ﺟـَﺎﺀَﻧـَﺎ ﻣِﻦْ ﺧـَـْﻴﺮ ﻭَﺍﻫِﺐْ

ﻳـَﺎ ﺟَﻤَﺎﻻ ﻗـَــْﺪ ﺗﺠَـــﻠﻰَّ ﺑـِﺎﻟﻤَﺸـَـﺎﺭْﻕ ﻭَﺍﻟﻤَﻐـَـﺍﺭﺏْ

ﻣَﺮْﺣَﺒًﺎ ﺍﻫْــﻼ ًﻭَﺳَﻬْــلا ﺑـِﻚَ ﻳَﺎ ﺧـَـْﻴﺮَ ﺍﻟﺤَﺒَـﺎئب

ﻣَﺮْﺣَﺒًﺎ ﺍﻫْــﻼ ﺑـِﺸَﻤْــٍﺱ ﺧـَﻔِﻴَﺖْ ﻓِﻴْــﻬَﺎ ﺍﻟﻜـَﻮَﺍکب

ﻣَﺮْﺣَﺒًﺎ ﺍﻫْــﻼ ﺑـِﺸَﻤْــٍﺱ ﻗـَﺪْ ﻣَﺤَﺖْ ﻛـُﻞَّ ﺍﻟﻐـَﻴَﺎهب

ﻳَﺎ ﺷَﺮﻳْﻒَ ﺍﻻﺻْﻞِ ﻟـُﺬ ﻧـَﺎ ﺑـِﻚَ ﻓِﻲْ ﻛـُﻞِّ ﺍﻟـﻨَّﻮَﺍﺉْﺏِ

ﺍَﻧـْﺖَ ﻣَﻠـْﺠَﺎ ﻛـُﻞِّ ﻋَﺎرض ٍ ﺍﻧﺖَ ﻣَــــْﺄﻭَﻯ ﻛـُﻞِّ تائب

ﺟِﺌـْﺖَ ﻣِﻦْ ﺍﺻْﻞٍ ﺍﺻِﻴْﻞٍ ﺣَﻞَّ ﻓِﻲْ ﺍﻋْـﻠﻰَ ﺍﻟﺬ ﻭَﺍﺋِﺐْ

ﻣِﻦْ ﻗـُﺼَـــﻲٍّ ﻭَﻟـُــــَﺅﻱٍّ ﺑَﺎﺫِﺥِ ﺍﻟﻤَـــْﺠﺪِ ﺍﺑْﻦ ِﻏَﺎﻟِﺐْ

ﻭَﺍﻋْﺘـَﻠﻰ ﻣَﺠْﺪُﻙَ ﻓـَـْﺨﺮًﺍ ﻓِﻲْ ﺭَﻓِﻴْﻌَـﺎﺕِ ﺍﻟﻤَـﺮَﺍﺕِﺏْ

ﻓـَﻠﻜـَﻢْ ﻳَﻮْﻡَ ﻭُﺟـُــﻮْدك ﻇَﻬَـﺮَﺕْ ﻓِﻴْﻨـَﺎالعجاﺋِﺐْ

ﻻﺑَﺮحنا ﻓِﻲْ ﺳُــﺮُﻭْﺭ ٍ ﺑـِﻚَ ﻳَﺎﻋَــﺎﻝِﻱ ْﺍﻟﻤَﻨـَـﺎﻗِﺐْ

ﻗـَﺪْ ﺷَﺮﺑْﻨـَﺎ ﻣِﻦْ ﺻَـﻔـَﺎﻧـَﺍ ﺑـِﻚَ ﻣِﻦْ ﺍﺣْﻠﻰ ْﺍﻟﻤَﺸَﺎﺭﺏْ

ﺑَﺸـَّـﺮَتنا ﺑـِﺎﻟﻌَﻄـَـﺎﻳَﺎ ﻭَ ﺍﻻﻣَـﺎﻧِﻲْ ﻭَﺍﻟﺮَّﻏـَﺍﺋِﺐْ

ﻓـَـﻠِﺮَﺏّﺍﻟﺤَــْﻤﺪُ ﺣَﻤْـﺪًﺍ ﺟَﻞَّ ﺍﻥْ ﻳُّﺤْﺼِـﻲْﻩِ ﺣَﺎﺳِﺐْ

ﻭَﻟـَﻪُ ﺍﻟﺸُّـﻜـْﺮُ ﻋَﻠﻰ ﻣَــﺎ ﻗـَﺪْ ﺣَﺒَﺎﻧـَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَـﻮَﺍﻫِﺐْ

ﻳَﺎ ﻛـَﺮﻳْـﻤًﺎ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴْـــما ﺟُـﺪْ ﻭَﻋَﺠِّــﻞْ ﺑـِﺎﻟﻤَﻄﺎلب

ﻣَﻦْ ﺗـَﻮَﺟَّـﻪْ ﻧـَﺤْﻮَ ﺑَﺎﺑـِﻚْ ﻣَﺎﺭَﺟَﻊْ ﻣِﻦْ ﺫﺍﻙَ ﺧَﺎﺋِﺐْ

ﻭَﺍ ﻏــﻔِﺮﺍ ﻏﻔِﺮْ ﺫ ﻧـْﺐَ ﻋَﺒْﺪٍ ﻗـَﺪْ ﺍﺗﻰ ﻧـَﺤْـﻮَﻙَ ﺗـَﺎﺋِﺐْ

Lirik Sholawatullahi Taghsya Tulisan Latin

Sholawatullohi Taghsya
Asyrofar ruslil athoo-ib

Wa ta’ummul ala jam’an
Ma bada nurul kawakib

Aqbalas sa’du ‘alaina
Walhana min Kulli janib

Falanal busyro bisa’din
Ja-ana min khoiri wahib

Ya jamalan qod tajalla
Bil masyriq wal maghorib

Marhaban ahlan wa sahlan
Bika ya khoirol habaa-ib

Marhaban Ahlan bisyamsin
Hafiyat fiihal kawakib

Marhaban Ahlan bisyamsin
Qod mahat kullal ghoyahib

Ya Syariifal ashli ludznaa
Bika fiy kullin nawaa-ib

Anta maljaa Kulli ‘aaridlin
Anta ma’waa Kulli taa-ib

Ji’ta min ashlin ashiilin
Halla fiy a’laad-dzawaa-ib

Min Qushoyyin wa Luayyin
Baadzikhil majdi-bni Ghoolib

Wa’talaa majduka fakhron
Fiy rofii’aatil marootib

Laa barihnaa fiy suruurin
Bika yaa ‘aalil manaaqib

Falakum yaoma wujuudika
Dhoharot fiinaal ‘ajaa-ib

Bassyarotnaa bil ‘athooyaa
Wal amaaniy warroghoo ib

Qod syaribnaa min shofaanaa
Bika min Ahlal masyaarib

Falirobbil hamdu hamdan
Jalla an yuhshiihi haasib

Wa lahus-syukru ‘ala ma
Qod habana min mawahib

Ya Kariiman Ya Rohiiman
Jud wa’ajjil bil mathoolib

Man tawajjah nahwa baabik
Maa Roja’ min dzaaka khoo-ib

Waghfiri ghfir dzanba ‘abdin
Qod ataa nahwaka taa-ib

Artinya

Semoga sholawat dari Alloh menaungi, sebaik baik para utusan.

Juga buat keluarga semuanya, selama cahya bintang bintang gemerlapan.

Kebahagiaan di depan kita. Kesenangan datang dari setiap penjuru.

Maka kita punya kabar gembira, sebab kebahagiaan yang datang Dari sebaik baik pemberi.

Duhai keindahan, yang tampak dari arah timur dan arah barat

Selamat datang Ahlan wasahlan. Dengan-Mu, Duhai sebaik baik para kekasih.

Selamat datang matahari bersembunyi di dalamnya bintang bintang.

Selamat datang matahari, yang mengkikis semua kegelapan.

Duhai manusia yang mulia asli, denganmu aku berlindung,dalam menghadapi semua bencana.

Engkau tempat kembalinya para pendosa, Engkau tempatnya orang orang yang bertaubat.

Engkau datang dari asli bangsawan. Yang tinggal di tempat tertinggi.

Dari Qusai dan Luai, yang tinggi kedudukannya bin Gholib.

Sungguh tinggi kedudukanmu, kebanggaan kami tuk peroleh martabat tinggi.

Kami selalu bergembira, sebab engkau wahai yang tinggi manaqibnya.

Telah banyak kami saksikan pada hari kelahiran-mu keajaiban-keajaiban bagi kami.

Memberi kabar gembira kepada kami, dengan datangnya pemberian, angan-angan dan cita-cita.

Kami benar benar merasakan minuman segar/bersih, paling lezat, karena-Mu.

Maka segala puji bagi Tuhan-ku, pujian tak bisa di hitung oleh siapapun.

Kepada-Nya kami bersyukur, atas pemberian-Nya kepada kami.

Wahai yang Maha Mulia. Maha penyayang Berilah kami, cepatkanlah kebutuhan kebutuhan kami

Barangsiapa menuju ke arah pintu-Mu, maka tak kan kembali dengan sia- sia.

Ampuni dosa hamba, yang datang kepada-Mu dengan niat bertaubat.

Nah, itulah bacaan sholawat Sholawatullahi Taghsya yang telah kami tuliskan, mudah-mudahan bermanfaat.

Terima kasih sudah sudi mampir ke situs waheedbaly, dan kami mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penulisan.

Wassallam.

Baca juga lirik sholawat lainnya:

Lirik lagu Banyu Langit

wahed234
2 min read

Lirik Lagu Bidadari Surga

wahed234
1 min read

Lirik Lagu Bismillah

wahed234
1 min read