Lirik Ya Waridal Unsi

2 min read

Lirik Ya Waridal Unsi : Sholawat Ya Waridal Unsi lengkap dengan teks tulisan Arab, tulisan Latin dan arti terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Assalamu’alaikum.
Bismillahi Alhamdulillah Asholatu Wasalamu ‘ala Rosulillah Wa’ala alihi Wa Shohbihi Wamauwalah Lahaula Quwata illa billah.
Pada kesempatan kali ini kembali kami akan menghadirkan dan membagikan teks lirik sholawat, lengkap akan kami tuliskan dalam tulisan Arab, Latin dan juga artinya.

Untuk lebih lengkap langsung saja simak tulisan di bawah ini…

Selamat menghapal…

Lihat juga:

Lirik Ya Waridal Unsi
Teks Arab

يَا وَارِدَ اْلأُ نْسِ وَ اْلأَفْرَاحِ فِی السَّحَرِ ۞ ۞ أَ زَحْتَ مَا بِفُؤَا دِي مِنْ لَظَی اْلگَدَ رِ

نَاشَدْ تُكَ اللَّهَ هَلْ جُزْتَ العَقِيْقَ وَ هَلْ ۞ ۞ مَرَرْتَ بِا لأَرْضِ ذَاتِ اْلمَاءِ وَ الشَّجَرِ


أَ رْضٍ بِهَا سُحُبُ اْلإِ فْضَا لِ مُمْطِرَ ةُ ۞ ۞ مُخْضَرَةِ التُّرْ بِ بِاْلأَ عْشَابِ وَ الزَّهَرِ


بِهَا الْمَسَرَّ ةُ وَ اْلأَ فْرَا حُ دَا ئِمَةٌ ۞ ۞ يَا فَوْ زَ سُکَّا نِهَا بِا لْفَوْزِ وَ الظَّفَرِ


إِ نِّی لأَ َذْکُرُ هَا يَوْ ماً وَ بِي حَزَنٌ ۞ ۞ فَيَرْ حَلُ الْحُزْنُ مِنْ قَلْبِى مَعَ الضَّجَرِ


حَوَ تْ حَبِيْباً بِهِ اْلأَ کْوَا نُ عَا طِرَ ةٌ ۞ ۞ يِضُوْ عِ رَيَّاهُ فِی سَهْلٍ وَ فِی وَ عَرِ


بَرًّا سَخِيًّا تَقِيًّا سَيِّدًا سَنَدًا ۞ ۞ يُضِيْئُ فِي الْگَوْنِ لأَِ هْلِ الْگَوْنِ گَالْقَمَرِ


فَرْ دَ الْجَلاَ لَةِ بَحْرَ الْجُوْ دِ إِنْ تَرَ هُ ۞ ۞ فِی حَالَةِ الْجُوْدِ تَلْقَی الْجُوْدَ گَا لْمَطَرِ

أَ صْلَ السِّيَا دَةِ بَلْ عَيْنَ الْعِنَايَةِ بَلْ ۞ ۞ رُوْ حَ الْهِدَا يَةِ لُبَّ الْلُبِّ مِنْ مُضَرِ

زَيْنَ الْوُ جُوْدِ وَخَيْرَ الْخَلْقِ مَنْ شَرُفَتْ ۞ ۞ بِهِ الْبَرِ يَّةُ مِنْ بَا دٍ وَ مِنْ حَضَرِ

عَنْهُ الْجَمَا دَا تُ أَضِحَتْ وَهْيَ مُفْصِحَةٌ ۞ ۞ وَ قَدْ أَتَی مَدْ حُهُ فِی مُعْظَمِ السُّوَرِ

مُحَمَّدً ا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ قَا طِبَةً ۞ ۞ وَ سَيِّدَ الْجِنِّ وَ اْلأَ مْلاَ كِ وَ الْبَشَرِ

يَا سَيِّدِ ی يَا حَبِيْبَ ا للَّهِ يَا سَنَدِي ۞ ۞ وَ يَا مَلاَ ذِی وَ يَا رُکْنِي وَ يَا وَزَ رِي

وَ يَا غِيَا ثِی وَ یَا گَهْفِي وَ يَا ثِقَتِي ۞ ۞ وَ. يَا سُرُوْ رِي وَ يَا رُوْ حِي وَ يَا وَ طَرِي

أَ نْتَ ا لْغِيَا ثُ لِمَنْ ضَا قَتْ مَذَا هِبُهُ ۞ ۞ وَ خَيْرُ مَنْ يُرْ تَجَی فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ

وَأَنْتَ أَکْرَمُ مَنْ فِی الْگَوْنِ وَالسَّبَبُ اْلأَقْوَی۞ ۞ لِنَيْلِ ا لْمُنَی وَ ا لْفَوْزِ بِا لظَّفَرِ

يَا رَسُوْلَ اللَّه اُنْظُرْ إلَيْنَا

Lihat juga:

Lirik Ya Waridal Unsi (Teks Latin dan Arti)

Yaa waaridal Unsi wal afroohi fissahari, azahta maa bifu-aadii min ladhool kadari
(Wahai pembawa kebahagiaan dan kabar gembira disaat dini hari. Engkau pengikis semua kotoran hatiku).

Naasyadtukallaaha hal juztal ‘aqiiqo wa hal marorta bil ‘ardli dzaatil maa’i wasysyajari
(Kudendangkan kepada Allah sebuah lagu untukmu, Apakah engkau melewati Al-Aqiq dan apakah kamu melewati tanah yang berair dan pepohonan?)

Ardlin bihaa suhubul ifdlooli mumthirotun mukhdlorrotit-turbi bil a’syaabi waz-zahari
(Bumi dimana awan keutamaan turun deras, menyuburkan tanah menumbuhkan rerumputan dan bunga-bungaan.)

Bihaal masarrotu wal afroohu daa-imatun yaa fauza sukkaanihaa bil fauzi wadh-dhofari
(Disana ada tempat yang selalu menjadi taman hiburan. Aduhai sangat beruntung penghuninya dengan mendapat kebaikan dan kesuksesan.)

Innii la-adzkuruhaa yaumaan wabii hazanun fayarhalul huznu min qolbii ma’adl-dlojari
(Sesungguhnya aku selalu mengenangnya ketika aku dalam kesedihan. Maka semua kesedihan dalam hatiku pun hilang seketika.)

Hawat habiibaan bihil akwaanu ‘aathirotun bidluu’u royyaahu fii sahlin wa fii wa’ari
(Karena disitu ada kekasih Allah yang mengharumkan seluruh alam. Yang melangkahkan kakinya di jalan nan mudah maupun sulit.)

Barroon sakhiyyaan taqiyyaan sayyidaan sanadaan yudlii-u fîl kauni li ahlil kauni kaal qomari
(Orang yang baik, murah hati, bertaqwa, pemimpin dan sandaran. Yang menyinari alam ini bagaikan rembulan bagi seluruh alam.)

Fardal jalaalati bahrol juudi in tarohu fii haalatil juudi talqool juuda kaal mathori
(Tunggal keagungannya, lautan kemurahannya , bila kau melihatnya dalam kebaikannya, maka kau kan temukan kebaikannya bagaikan hujan yang lebat.)

Ashlas-siyaadati bal ‘ainal ‘inaayati bal ruuhal hidaayati lubbal-lubbi min mudlori
(Pusat kepemimpinan, sumber pertolongannya, bahkan pusat hidayah dan intisari dari keluarga Mudhar.)

Zainal wujuudi wa khoirol kholqi man syarufat bihil bariyyatu min baadin wa min hadlori
(Dialah perhiasan alam nyata dan sebaik baik makhluq , yang menjadikan semua makhluk menjadi mulia, baik yang jauh ataupun yang dekat.)

‘Anhul jamaadaatu adlhat wahya mufshihatun wa qod ataa mad-huhu fi mu’dhomis-suwari
(Benda yang keras pun berbicara dengan lisan yang fasih, dan telah banyak sanjungan untuknya dalam surat surat Al-Quran.)

Muhammadaan khoiro kholqillaahi qoothibatan wa sayyidal jinni wal amlaaki wal basyari
(Namanya Muhammad dan dialah sebaik baik ciptaan Allah seluruhnya. Pemimpin golongan jin, para malaikat dan manusia.)

Yaa Sayyidii yaa habiiballaahi yaa sanadii wa yaa malaadzii wa yaa ruknii wa yaa wazarii
(Duhai pemimpinku, kekasih Allah , wahai sandaranku, pandangan mataku, tiang dan tempat berlindungku.)

Wa yaa ghiyaatsii wa yaa kahfii wa yaa tsiqotii wa yaa suruurii wa yaa ruuhii wa yaa wathorii
(Duhai penolongku, tempat berteduhku, wahai kepercayaanku. Wahai kesenanganku, ruh ku dan tujuanku.)

Antal ghiyaatsu liman dlooqot madzaahibuhu wa khoiru man yurtajaa fîl ‘usri wal yusri
(Engkaulah tempat pertolongan bagi orang yang sempit tempat bersandarnya. Dan sebaik baik manusia yang kami harapkan saat susah dan saat senang.)

Wa anta akromu man fiil kauni wa-ssababul aqwaa linailil munaa wal fauzi bidh-dhofari.
(Dan engkaulah manusia paling mulia di alam semesta, dan penyebab (perantara) yang menjadikan aku kuat dalam mencapai cita cita dan keberhasilan dengan sukses.)

Nah itulah yang dapat kami sampaikan mengenai teks sholawat yang berjudul Ya Waridal Unsi, semoga dapat membantu anda yang imgin menhapal sholawat ini.

Terima kasih banyak sudah setia pada web kami dan nantikan artikel kami yang terbaru lainnya.

Lihat juga:

Arti Yaumul Jaza

Santri Angga
2 min read

Sholawat BusyroLana

Santri Angga
1 min read

Lirik Ya Abal Hasanain

wahed234
1 min read