Soal Matematika Kelas 4

3 min read

Soal Matematika Kelas 4 – Halo sobat kali ini penulis akan berbagi sebuah artikel yang kali ini akan membahas tentang kumpulan Soal Matematika Kelas 4. Untuk pembahasan terlengkapnya dapat sobat simak berikut dibawah ini.

Soal Matematika Kelas 4

Pilihan Ganda

Contoh Soal Matematika Kelas 4 SD Semester 1

 1. Karakteristik penjumlahan salah satunya adalah. . . .
  a. komutatif
  b. distributif
  c. asosiatif
  d. komunikatif
 2. 125 × 8 × 67 gunakan properti yang paling mudah, maka . . .
  a. komutatif
  b. distributif
  c. asosiatif
  d. komunikatif
 3. 85 × 99 = (85 × n) – (85 × 1), jadi nilai dari n adalah. . . .
  a. 5
  b. 9
  c. 90
  d. 100
 4. Jika (35 × 75) + (35 × 25) maka akan sama dengan 35 ×. . . .
  a. 100
  b. 75
  c. 35
  d. 25
 5. 30 x 40 – 750 + 300 = …
  a. 700
  b. 750
  c. 800
  d. 850
 6. Jika angka 8 pada 28.456 itu mempunyai nilai tempat …
  a. puluhan
  b. ratusan
  c. ribuan
  d. puluhan ribu
 7. Jika 5.585 Dibulatkan ke ribuan maka …
  a. 5.000
  b. 5500
  c. 5600
  d. 6000
 8. Jika 53 x 78 = …
  a. 3500
  b. 3800
  c. 4000
  d. 4.500
 9. Nilai moneter yang menjadi benar ialah …
  a. 2.500,00 Rp
  b. Rp2.500,00
  c. Rp2.500
  d. Rp2.500
 10. Kelipatan dari angka 6 adalah. . . .
  a. 0, 6, 12, 18, 24, 30 …
  b. 6, 12, 18, 24, 30 …
  c. 6, 14, 20, 26, 30 …
  d. 6, 12, 18, 26, 30 …
 11. Kelipatan dari komunitas 8 serta 12 adalah. . . .
  a. 24, 48, 72, …
  b. 24, 38, 42, …
  c. 24, 52, 64, …
  d. 24, 48, 64, …
 12. Faktor 30 ialah …
  a. 1, 5, 3, 4, 6, 10, 15, 30
  b. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 15, 30
  c. 1, 2, 7, 4, 5, 8, 5, 30
  d. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 15, 31
 13. Faktor aliansi dari 20 dan 24. . . .
  a. 1, 2, 3, 4, 5, 6
  b. 1, 2, 4
  c. 2, 4
  d. 1, 2
 14. Yang bukan kelipatan 16 :. . .
  a. 48
  b. 60
  c. 80
  d. 96
 15. Faktor utama atas 250 ialah …
  a. 2 dan 3
  b. 2 dan 5
  c. 3 dan 5
  d. 2, 3 dan 5
 16. Faktorisasi utama dari 350 adalah …
  a. 2 x 3 x 5 x 7
  b. 2 x 5 x 5 x 7
  c. 2 x 2 x 3 x 5
  d. 2 x 3 x 3 x 5
 17. KPK 32 dan 48 = …
  a. 80
  b. 86
  c. 96
  d. 192
 18. Jadwalkan berenang Faris 6 hari sekali, Somad berenang 8 hari sekali. Mereka berenang bersama …  sehari.
  a. 14
  b. 18
  c. 20
  d. 24
 19. 3 jam + 45 menit = ……. menit
  a. 200
  b. 215
  c. 225
  d. 300
 20. Berapa hasil dari 10 m + 6 dm = … cm
  a. 16
  b. 106
  c. 1.060
  d. 1600
 21. Jika Jumlah dari 46 + 150: 15 x 8 ialah…
  a. 124
  b. 126
  c. 128
  d. 1322.
 22. Jika dalam Nomor 37.482 pada saat dibulatkan ke ratusan yang terdekat, itu akan menjadi…
  a. 37.000
  b. 37.400
  c. 37.500
  d. 37.600
 23. Faktor 42 ialah …
  a. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 22, 42
  b. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 41
  c. 1, 2, 6, 7, 17, 21, 42
  d. 1, 3, 6, 7, 31, 42
 24. Faktorisasi utama 36 =…
  a. 2 x 3
  b. 2 x 3
  c. 2 x 2².
  d. 2 x 3²
 25. KPK dari 27 dan 45 = …
  a. 135
  b. 145
  c. 160
  d. 180
 26. FPB dari 54 dan 72 = …
  a. 6
  b. 9
  c. 18
  d. 27
 27. Harga alat memasak Rp.275.500,00 akan dibayar 6 buah Rp250.000,00. Jadi perubahannya ialah …
  a. Rp23.520,00
  b. IDR 24.120,00
  c. IDR 24.510,00
  d. Rp25.500,00
 28. Ada 7 stok kertas di toko buku. Kemudian 2345 lembar kertas akan digunakan. Kertas yang tersisa ialah …. lembar
  a. 1.145
  b. 1155
  c. 1.165
  d. 1.175
 29. Sastro tadi pagi membeli 50 hg telur serta 300 dag gula, kemudian membeli 3.500 g tepung. Berat keseluruhan bahan makanan Sastro ialah …. gram.
  a. 10.500
  b. 11.000
  c. 11.500
  d. 12.000
 30. Ukuran sudut seperempat putaran ialah … °
  a. 45
  b. 90
  c. 180
  d. 360
 31. Jika telah di kertahui lebar jaringan 120 cm² dengan panjang dasar 15 cm. Ketinggian tangga tersebut ialah …. cm
  a. 4
  b. 8
  c. 12
  d. 16
 32. Di segitiga 48 cm². Jika mempunyai tinggi 12 cm, panjang dari alasnya adalah … cm
  a. 6
  b. 7
  c. 8
  d. 10
 33. Hasil 35 + (-17) adalah …
  a. 18
  b. -52
  c. -18
  d. 52
 34. -8 + (-15) – (-21) = …
  a. -44
  b. -2
  c. 2
  d. 44
 35. Jika 70, -115, 15, -150. Angka dengan nilai yang terkecil adalah …
  a. 70
  b. 15
  c. -115
  d. -150
 36. Apabila dalam simbol angka negatif ialah seratus delapan belas …
  a. 118
  b. 181
  c. – 118
  d. – 181
 37. Untuk angka dari kanan 13 unit sebelah kiri 4, …
  a. 9
  b. 17
  c. -9
  d. -17
 38. Jumlah terkecil -14 namun lebih besar dari -16 ialah …
  a. -17
  b. -18
  c. -15
  d. 10
 39. 236 + (-116) = …
  a. 352
  b. 120
  c. -120
  d. -352
 40. Jika Angka 12 di kanan nomor -7 berdiri …
  a. 19
  b. 5
  c. -5
  d. -19

Kunci Jawaban

 • Kunci jawaban 1
  1. A    11. A
  2. C    12. B
  3. D    13. B
  4. A    14. B
  5. B    15. B
  6. C    16. B
  7. D    17. C
  8. C    18. D
  9. B    19. C
  10. B  20. C
 • Kunci jawaban 2
  21. B    31. B
  22. C    32. C
  23. D    33. A
  24. B    34. C
  25. A    35. D
  26. C    36. C
  27. C    37. C
  28. B    38. C
  29. C    39. B
  30. A  40. B

Contoh Soal Pilihan Ganda:

 1. Putri membeli 750 gram cokelat, dalam 15 jam untuk pesta ulang tahun. Saat di ditimbang, beratnya … kg.

a. 2
b. 7,5
c. 2,25
d. 2,5

jawaban: c

 1. Anya mulai belajar pukul jam 7:00 malam selesai pukul 9:35 malam Jadi Anya belajar … menit.

a. 150
b. 155
c. 160
d. 165

jawaban: b

 1. Ibu menambahkan 300 sendok di kotak. Jumlah sendok dalam lusin ialah … lusin.

a. 20
b. 25
c. 30
d. 35

jawaban: b

 1. Angles 180 bisa dibentuk antara utara dengan arah.

a. timur
b. tenggara
c. selatan
d. barat

jawaban: c

 1. Tinggi segitiga 14cm. Apabila area dasar ialah 26 cm, maka area ialah … cm.

a. 180
b. 182
c. 282
d. 364

jawaban: b

 1. Hasil 30 x 40 – 750 + 300 adalah…..

a. 700
b. 750
c. 800
d. 850

jawaban: b

 1. Nomor 8 28.456 mempunyai nilai tempat.

a. puluhan
b. ratusan
c. ribuan
d. puluhan ribu

jawaban: c

 1. 5.585 dibulatkan ke dalam ribuan .

a, 5.000
b. 5500
c. 5600
d. 6000

jawaban: d

 1. 53 x 78 = …
  a. 3500
  b. 3800
  c. 4000
  d. 4.500

jawaban: c

 1. Untuk dapat menulis nilai moneter yang tepat ialah….

a. Rp. 2.500,00
b. Rp2.500,00
c. Rp2.500
d. Rp2.500

jawaban: b

 1. Kelipatan angka 6 ialah.

a. 0, 6, 12, 18, 24, 30 …
b. 6, 12, 18, 24, 30 …
c. 6, 14, 20, 26, 30 …
d. 6, 12, 18, 26, 30 …

jawaban: b

 1. Kelipatan dari komunitas 8 dan 12 ialah.

a. 24, 48, 72, …
b. 24, 38, 42, …
c. 24, 52, 64, …
d. 24, 48, 64, …

jawaban: a

 1. Faktor 30 maka…

a. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 15, 30
b. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 30
c. 1, 2, 4, 5, 6, 15, 30
d. 1, 2, 3, 10, 15, 30

jawaban: b

 1. Faktor aliansi dari angka 20 dan 24 =

a. 4, 5, 6
b. 1, 2, 4
c. 2, 4
d. 1, 2

jawaban: b

 1. Yang bukan kelipatan 16 adalah

a. 48
b. 60
c. 80
d. 96

jawaban: b

 1. Faktor utama dari 250 ialah.

a. 2 dan 3
b. 2 dan 5
c. 3 dan 5
d. 2, 3 dan 5

jawaban: b

 1. Faktorisasi utama 350 ialah.

a. 2 x 3 x 5 x 7
b. 2 x 5 x 5 x 7
c. 2 x 2 x 3 x 5
d. 2 x 3 x 3 x 5

jawaban: b

 1. 1.275 + 300 = n + 275 maka nilai dari huruf n = .

a. 200
b. 250
c. 300
d. 350

jawaban: c

 1. Jenis penambahan salah satunya yang sering digunakan adalah.

a. komutatif
b. distributif
c. asosiatif
d. komunikatif

jawaban: a

 1. 3,5 × (8 + 7) = (5 × 8) + (5 × n) n = .

a. 3
b. 6
c. 7
d. 1

jawaban: c

 1. 125 × 8 × 67 akan sangat mudah untuk diselesaikan dengan menggunakan properti.
 2. komutatif
  b. distributif
  c. asosiatif
  d. komunikatif

jawaban: c

 1. 85 × 99 = (85 × n) – (85 × 1), nilai n diatas adalah=.

a. 5
b. 9
c. 90
d. 100

jawaban: d

 1. (35 × 78) + (45 × 25) = 35 ×….

a. 100
b. 75
c. 35
d. 25

jawaban: a

 1. KPK 32 dan 18 ialah…

a. 80
b. 86
c. 96
d. 192

jawaban: c

 1. Riski senam setiap 6 hari sekali, Diki senam setiap 8 hari. Mereka senam bersama … sekali sehari.

a. 14
b. 18
c. 20
d. 24

jawaban: d

Demikianlah pembahasan artikel mengenai Soal Matematika Kelas 4. Semoga pembahasan diatas memberikan manfaat bagi sobat semua. Sekian artikel ini sampai jumpa dilain kesempatan.

Baca Juga :